Quick Search
Details

Untitled - Episode 2: Phobos
by Zemini
new comments Doom 2, single player
in progress, ZDoom
screenshot #1screenshot #2screenshot #3
22.02.2018

Description:

This is the first half of my MegaWad project. Currently untitled, the campaign will be broken up into six episodes with six levels each. I felt that six was the perfect length for each chapter. Five of the levels will be on the base, with the final level being in hell.
If you have played my previous wad “Phobos Echoes”, I have broken up the wad and distributed levels throughout. Some have gone through some major changes, and others have just been updated and fixed. The remaining levels will be in the latter half of the campaign.
Currently, I am just releasing the first three episodes for testing as the remaining three will be released for testing much later. Each one takes place on a different region in the solar system.
EP1 – The Moon
EP2 – Phobos
EP2 – Deimos
EP4 – Mars City
EP5/EP6 – TBD
Weapons and Monsters are currently placeholders. If I can ever get into pixel art, I might make my own at some point.
Do not play with any mods that change the weapons or monsters for it will break the maps and flow. Should only be used with the latest version of GZDoom and DOOM2.WAD. Higher resolution is best.
Difficulty for the most part only determines the monster numbers. Easy is almost HMP, while Medium is about UV. Hard hasn’t been tested enough for recommendation, but if you want a challenge feel free to try. Enjoy.adamschule85 writes:(new) 19.06.2019, 05:03 GMT+1

This will probably become even more obvious free fire jogar

fredluis writes:(new) 06.08.2019, 09:31 GMT+1

Thanks for sharing such useful information i will really share this. tree care

muneer ahmed writes:(new) 02.09.2019, 12:35 GMT+1
edited 02.09.2019, 12:35 GMT+1

Deze trappen van glasvezelversterkte kunststof zijn speciaal ontworpen
voor de elektrische, chemische industrie en voedingsnijverheid.
De isolerende eigenschappen (zowel thermisch als elektrisch) maakt
het tot een uitstekend gereedschap voor onderhoudsploegen.
Een groot gedeelte van de vezels bestaat uit continue lange bundels,
die volgens de lengterichting van de stijlen zijn aangebracht.
Hiermee wordt een uitstekende stijfheid en sterkte bereikt bij
een gering gewicht. De vlakke treden van 90 mm breed bieden een groot
gebruikscomfort. Ze zijn mechanisch bevestigd aan de ladderbomen en
geborgd met rvs popnagels, zodat deze trappen een ongeëvenaarde
stabiliteit hebben. Raadpleeg via de website welke kunststof trap
aansluit bij uw wensen. Of bel onze klantenservice voor advies!
Via steigercentrum krijgt u de beste koop en beste advies!
Kunststof trappen

muneer ahmed writes:(new) 03.09.2019, 11:44 GMT+1

"Bron: Wikipedia. Logistiek is het organiseren, plannen,
besturen en uitvoeren van de goederenstroom, en de weten-
schap hierover. Dit begint vanaf de ontwikkeling en
inkoop van een product, via productie en distributie
naar de eindafnemer, en heeft als doel om tegen optimale
kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften
van de markt.

Tevens rekent men ook de omgekeerde goederenstroom
reverse logistics tot het domein logistiek. Er is een
sterke relatie met het begrip Supply chain management (SCM).
Een korte definitie van logistiek is de juiste dingen, op
de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste
hoeveelheden tegen minimale kosten. Het gaat hierbij om
het vinden van een evenwicht tussen vaak moeilijk verenig-
bare doelstellingen: enerzijds is kostenminimalisatie of
een laag kapitaalgebruik gewenst, anderzijds wordt gestreefd
naar maximalisatie van de klantenservice. In een snel
veranderende wereld geldt voor steeds meer bedrijven dat
een goede logistieke beheersing een absoluut vereiste is."
Logistiek- en tranportbedrijven

muneer ahmed writes:(new) 03.09.2019, 12:01 GMT+1

Tijdens taxi Expo heeft sociaal Fonds Taxi een toelichting
gegeven op het gebruik van de boordcomputer dat bij de CAO
controle wordt uitgevoerd. Deze controle is net als de
controle door ILT niet leidend maar wel erg belangrijk.
Dit is met name van belang binnen elke taxibranche en
gericht op de dagritten. Eerder werden de controles
uitgevoerd door SFT. Zij brachten een bezoek aan de
taxibedrijven door periodieke steekproeven te doen en
voor de kleine bedrijven werd er op een schriftelijke
manier een onderzoek uitgevoerd. Gebruik van Boordcomputers Taxibranche

muneer ahmed writes:(new) 05.09.2019, 21:06 GMT+1

"Nee kan ik kort over zijn! SEA wordt soms onterecht als
search engine marketing (SEM) of zoekmachinemarketing genoemd.
Dit verdient even toelichting om het onderschied wat
duidelijker te krijgen. Zoekmachinemarketing is namelijk een
combinatie van zoekmachine adverteren ( SEA ) en zoekmachine-
optimalisatie ( SEO ). Dit laatste betreft dat alles wordt
gedaan om de organische ranking positief te beinvloeden in
de arganische positie op termen waarop men gevonden wilt
worden. Het eerste betreft getoonde resultaten die u
inkoopt en per click betaalt."
Is SEM het zelfde als SEA?

muneer ahmed writes:(new) 14.09.2019, 10:40 GMT+1

De gezondheidsaspecten van de elektronische sigaret staan nog ter
discussie. De werking en verslavende factoren van nicotine zijn
echter duidelijk. De World Health Organization (WHO) stelt dat
met ingang van juli 2013, geen rigoureuze studies zijn uitgevoerd
om te bepalen of elektronische sigaretten een bruikbare methode
zijn om mensen te helpen stoppen met roken. Er is een aantal door
de producenten gesponsorde niet-gecontroleerde studies die
een mogelijk gezondheids voordeel tonen. Gezondheidsaspecten elektrisch roken

Meggy123 writes:(new) 17.09.2019, 20:12 GMT+1

No doubt you did a great job! Keep posted. | Altera distributors


Page © 2003-2019 by boris. All screen shots are property of the respective owners.

Valid HTML Valid CSS
Page generated in 0.021651 seconds